Generell lärarhandledning​

Är du lärare och ska använda temapaketet i undervisningen? I våra lärarhandledningar har vi samlat tips och idéer kring hur du kan arbeta med temarummet och Värdegrundsguiden.

Generell lärarhandledning

Nedan finner du som lärare den generella lärarhandledningen.