Lärarhandledning temarum: flykting

Är du lärare och ska använda temapaketet i undervisningen? I våra lärarhandledningar har vi samlat tips och idéer kring hur du kan arbeta med temarummet och Värdegrundsguiden.

Lärarhandledning temarum: flykting

Nedan finner du som lärare lärarhandledningen för temarummet: flykting.