Här hittar du allt du behöver för att besöka våra temarum.

Temarummen

Snabblänkar till temarummen

Temarum:
Flykting

Vårt rum om flyktingar och flyktingrelaterat.
Populär

Temarum:
Propaganda

Vårt rum om propaganda och saker relaterade till det.

Temarum:
Fördom

Vårt rum om fördomar och saker relaterade till det.
Nyhet

Hur går det till?

När du går in i ett temarum är tanken att du inte bara ska få ta del av fakta utan även få en känsla och upplevelse kring det ämne temarummet handlar om. Det ska vara som en interaktiv museiupplevelse fast i digitalt format.

Temarummen är uppbyggda av olika numrerade delar som kallas kapitel. I varje kapitel hittar du olika texter, övningar och filmklipp mm. De flesta temarum tar runt 60 minuter att gå igenom. Tiden varierar något i och med att temarummen innehåller olika många kapitel.

Varje kapitel tar ett par minuter. . Du kan välja att genomföra hela eller delar av temarummet. Bäst blir dock upplevelsen om man går igenom hela temarummet kapitel för kapitel i ordning.

Inne i temarummet

När du kommer in i temarummet kommer möts du av en introduktion. I rull-listen till höger kan du sedan klicka dig igenom rummets olika kapitel. Du kan också använda en panel i nederkant för att ta dig direkt vidare till nästa kapitel när du är färdig med det föregående.

Det finns symboler som visar vad de olika kapitlen innehåller: om det är filmklipp, texter, diskussionsfrågor, spel eller interaktiva övningar.

Du kan när som helst lämna utställningen genom att klicka på den lilla returpilen längst upp till vänster.

För dig som lärare

Temarummen kan användas på många olika sätt i undervisningen. Vill du använda temarummet som en del av din undervisning rekommenderar vi att du använder dig av lärarhandledningarna. Där hittar du mycket inspiration och idéer på hur värdegrundsguiden kan användas både för kortare lektionsmoment och längre temaarbeten.

En generell lärarhandledning kring att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummen och hur temarummen kan användas för detta hittar du här:

För att hitta lärarhandledningar för varje specifikt temarum klickar du dig vidare från varje temarums info-sida. Där finns en sektion som heter “För dig som lärare” och där hittas lärarhandledning till temarummet.