Temarummet:
Flykting

I det här temarummet hittar du:

Temarummet Flykting innehåller flera kapitel. Varje kapitel tar cirka 5 minuter. Helhetsupplevelsen blir bäst om man gör alla kapitel i ordning, men kapitlen är fristående så det går att genomföra varje kapitel separat.

  • Det specialutvecklade datorspelet Flykten
  • Filmklipp
  • Diskussionsfrågor
  • Quiz om flyktingar
  • Fakta om flyktingsituationen i världen
  • Övning om asyl

Om Temat

Temarummet Flykting handlar om att behöva lämna sitt hem och sitt land. Temarummet tar upp både själva flykten men också vad asyl är och vad det innebär att komma till ett nytt land.

Nyckelord: flykt, asyl, globala frågor, konflikter, invandring, migration

Är det första gången du besöker ett av Värdegrundsguidens temarum? Klicka här

För dig som är lärare