Vad ska du
göra på lördag kväll?

Ta en mysig
fika med kompisarna ..?
Njuta av
en film på bio ...?
Ta en kväll på
gymmet kanske ...?
Gå och lyssna
på konsert ...?
--- Förquiz ---
Detta är ett förquiz, svaren kommer senare i rummet ..
--- Vet du ---
Hur många människor befinner sig på flykt i världen idag?
--- Vet du ---
Vilka tre länder tar emot flest flyktingar i världen idag?
--- Vet du ---
Hur många väpnade konflikter pågår i världen?<
--- Vet du ---
Hur många människor tvingas varje dag att lämna sina hem runt om i världen?

Flykten

Ett interaktivt spel som låter dig spela spelet som flykting.
Spelet kan ta lite tid att ladda, så ha tålamod.

Du kan alltid hoppa ur spelet genom att trycka på ESC.

Reflektion kring spelet

Asyl

Grattis! Du kom fram till ditt nya hemland. Nu startar asylprocessen …

Det är dags att söka asyl och försöka börja ett nytt liv i ett nytt land.
Ett land där allt är nytt och obekant: språket, traditionerna och människorna.

När kommer du att känna dig hemma igen?

Varför stannar man inte där man är?

Sommaren 2018 rasade flera stora skogsbränder i Sverige. Många var tvungna att lämna sina hem. Det går inte att stanna mitt i en skogsbrand. Det krävs mycket för att man mot sin vilja ska lämna sitt hem. Men under en skogsbrand har man inte möjlighet att välja. Eller under ett krig. Eller annan förföljelse. Att lämna sitt hem och kanske till och med sitt land blir då en sista utväg.

Varför tar de inte flyget?

En förklaring av Hans Rosling

Diskussionsfrågor om flyktingar

När slutar man vara flykting?

En kort film om Navid Modiri

Efter-quiz om flykt

Klicka på texten eller på pricken på det svaret du tror är rätt …

Steg 1 av 4

25%

Fakta om flyktingar

En flykting är någon som: ”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.” (Genevekonventionen)

Genevekonventionen har stor betydelse för flyktingpolitiken i världen. Ändå räknas enligt konventionen människor på flykt undan naturkatastrofer inte (?) som flyktingar. Inte heller människor på flykt i sitt eget land räknas. Vem bestämmer egentligen vem som är en flykting?

Möjligheter och lösningar

Att tvingas fly sitt hem är ett fruktansvärt beslut att behöva ta. Lämna familjen, vännerna, bostaden, landet. Det talas mycket om flyktingvågor. Människor blir till statistik. Men varje flykting är en människa, med drömmar, tankar och upplevelser. Ingen flykting är den andra lik, för de är olika personer.

Runt om i världen görs mycket för att hjälpa människor på flykt och också stora insatser för att försöka hindra att fler ska behöva tvingas från sina hem. UNHCR, Röda korset, Refugees welcome, Frälsningsarmén och många andra organisationer liksom stater och individer jobbar tillsammans för att hjälpa människor på flykt.
Vad ska du
göra på lördag kväll?
Ta en mysig
fika med kompisarna ..?
Njuta av
en film på bio ...?
Ta en kväll på
gymmet kanske ...?
Gå och lyssna
på konsert ...?